HØJSKOLEBIO - Sult


 

VELKOMMEN I HØJSKOLEBIO

Filmen begynder kl. 18.30. Efter filmen er der ost og rødvin i en halv times tid, hvorefter vi samles til samtale om filmen ind i sæsonens tema. Samtalen indledes af et oplæg på ca. 15 minutter, hvorefter ordet er frit – samtalen styres af en ordstyrer, der sikrer at alle kan få ordet samt god ro og ordenJ Her kæmper vi ikke om meninger, - alle har ret til deres egne tanker og kan her dele dem med andre. Her lader vi forskellige meninger stå ved siden af hinanden og går berigede hjem, fordi vi hørte tanker, vi aldrig selv havde fået.

Du er meget velkommen, selvom du ikke har været med før. Det koster 110 kr. for hele aftenen.

OM FILMEN:
I 1890 går den ludfattige digterspire Pontus rundt i Oslo
(dengang Kristiania). En avisredaktør vil godt publicere en artikel af ham, men Pontus er for stolt til at modtage et forskud
på betalingen. Da han ikke kan betale sin husleje, smider den
sure pensionatsværtinde ham ud. Sulten udmatter ham og
udvisker grænsen mellem fantasi og virkelighed. Fantasien
kredser navnlig om en kvinde af det bedre borgerskab, han
har truffet på gaden og som han kalder Ylajali. Deres gensidige
tilnærmelser fører ikke til noget. En pludselig indskydelse får
til sidst Pontus til at tage hyre på et skib.
Henning Carlsens filmatisering af Knuth Hamsuns debutroman blev indspillet i Norge i efteråret 1965. Eksteriørerne
blev optaget i slumkvarterer i Oslos gamle bydel. Disse kvarterer blev få måneder efter optagelserne gennemgribende
saneret. Samtidig blev store dele af Københavns slumkvarterer saneret under store protester. En epoke af vores storbyers historie forsvandt i løbet af få år og en vigtig del af
vores kulturhistorie findes nu kun på billeder og museer. Men
spørgsmålet er, om ikke det er godt det samme?
Filmen gjorde Carlsen internationalt kendt og regnes stadig
som et hovedværk i skandinavisk filmkunst.

 

  • Spilletid:
    Genre:
    Censur:
  • 180 min.
    Drama
    Tilladt for alle men Frarådes under 7 år

 

 

 
Kalender
Ons. 27. Feb
H = Højskole Bio